Medical Chi Kung

Is een Qi gong vorm voor diepe energetische zelfgenezing
die in China in ziekenhuizen aan chronisch zieken gegeven wordt.
De vorm is afkomstig van meester Chen Fu Yin die
het doorgegeven heeft aan Michael Winn .
Laatst genoemde heeft er niet alleen aspecten
vanuit de interne alchemie aan toegevoegd zoals,
kleuren en de 6 Helende Klanken,
maar ook affirmaties zodat de vorm nog krachtiger wordt voor de westerse mens.
Het is een vorm die niet alleen medisch wordt toegepast ter genezing van ons fysieke lichaam,
maar ook voor heling van ons emotionele en spirituele lichaam.